credible/ creditable/ credulous

credible/ creditable/ credulous[WYMOWA: From the Merriam-Webster Online Dictionary at www.Merriam-Webster.com]

Błędnie: The reports that the enemy had withdrawn appeared quite creditable, as indeed we had expected that.
Poprawnie: The reports that the enemy had withdrawn appeared quite credible, as indeed we had expected that.

Wyraz "credible" znaczy "wiarygodny", "do uwierzenia", np. "It is hardly credible that he doesn"t have any money" ("Jest ma³o wiarygodne, ¿e nie ma pieniêdzy").

Wyraz "creditable" znaczy "godny zaufania", np. "He is creditable, so I"ll lend him some money" ("Jest wiarygodny, wiêc po¿yczê mu trochê pieniêdzy").
Natomiast wyraz "credulous" znaczy "naiwny", "³atwowierny", "zbyt piêkne, by by³o prawdziwe". Np. "A belief that they will leave us alone is credulous" ("Przekonanie, ¿e zostawi¹ nas w spokoju jest naiwne").

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Klasyka literatury z ćwiczeniami i słowniczkiem

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Nauka - treści losowe

Główna Nauka Błędy credible/ creditable/ credulous
Loading ...