Crime and punishment

Artykuły

Thieves have been around for centuries, probably for as long as humans, but armed robbery is a more recent phenomenon. Unfortunately woman have always been the victims of rape and domestic violence. Forgery has been around ever since printing has been used to make money or produce documents. Rich people and their children are sometimes kidnapped and are not set free until a ransom has been paid. Recent decades have seen the appearance of many organized crimes such as hijacking and drug-smuggling or drug-trafficking. Statistics show an alarming rise in the rate of violent crimes and crimes to do with the illegal sale of arms across the world. Perhaps the most recent crime of all is hacking computers to access information that helps competitors in industry. This increase in international crime makes one wonder whether it is still true to say ‘Crime doesn’t pay’.


USEFUL EXPRESSIONS


Crimes- przestępstwa
armed robbery- napad z bronią w ręku
arms trafficking- handel bronią
arson- podpalenie
blackmail- szantaż
bribery- łapownictwo
burglary- włamanie
drug-trafficking- handel narkotykami
domestic violence- przemoc domowa
forgery- fałszerstwo
hacking- hakerstwo
hijacking- uprowadzenie samolotu
kidnapping- porwanie (ludzi)
looting- grabież
murder- morderstwo
mugging- napad w miejscu publicznym
pick-pocketing – kradzież kieszonkowa
ransom- okup
rape- gwałt
rioting- zamieszki
robbery- rabunek
shoplifting- kradzież sklepowa
smuggling- przemyt
stalking- śledzenie, prześladowanie
theft- kradzież
vandalism- wandalizm
violence- przemoc


Punishment- kara
accuse sb of a crime- oskarżyć kogoś o popełnienie przestępstwa
acquit- uniewinnić
charges- zarzuty
capital punishment- kara śmierci
commit a crime / an offence- popełnić przestępstwo / wykroczenie
community service- prace społeczne
defence lawyer- obrońca
guilty- winny
illegal = against the law- nielegalny
imprison- uwięzić
innocent- niewinny
in self-defence- w samoobronie
judge- sędzia
jury- ława przysięgłych
pay a fine- zapłacić mandat (grzywnę)
plead guilty- przyznać się do winy
probation- zwolnienie warunkowe
prosecution lawyer- oskarżyciel
release on bail- wypuścić za kaucją
suspect sb of a crime- podejrzewać kogoś o popełnienie przestępstwa
suspended sentence- wyrok w zawieszeniu
trial- rozprawa
verdict- werdykt
witness- świadek


Now, do the test below.

TEST

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Letnia wyprzedaż - księgarnia językowa Edgard

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Loading ...