TRYB ROZKAZUJĄCY

Tryb rozkazujący służy formułowaniu poleceń oraz rozkazów. Uchodzi on w języku angielskim za znacznie bardziej nieuprzejmy niż w polszczyźnie, a większość prósb, poleceń i rozkazów wypowiadana jest po angielsku mniej bezpośrednio. W drugiej osobie liczby pojedynczej lub mnogiej tworzy się tryb rozkazujący przez użycie czasownika w jego podstawowej formie bez żadnego zaimka osobowego:

(1) Stop disturbing me!
Przestań (przestańcie) mi przeszkadzać!
(2) Wash the dishes and do your homework.
Pozmywaj (pozmywajcie) naczynia i odrób (odróbcie) lekcje.

Zakazy i polecenia z negacją (typu 'nie rób/ róbcie ...') formułuje się przez dodanie słów "do not" (skracanych często do formy "don\'t") przed danym czasownikiem:

(3) Don\'t enter the room in these muddy shoes of yours!
Nie wchodź (nie wchodźcie) do pokoju w tych swoich ubłoconych butach!
(4) Do not forget to do the shopping.
Nie zapomnij (nie zapomnijcie) zrobić zakupów.

W odniesieniu do pozostałych osób tryb warunkowy tworzy się przez użycie wyrazu "let" w połączeniu z odpowiednim zaimkiem w przypadku dopełnieniowym "'me\", "him\", "them" itd.) lub rzeczownikiem, np.:

(5) Let Alice come here.
Niech Alice tu przyjdzie.
(6) Let them clear up the mess.
Niech oni posprzątają.

Formę przeczącą, podobnie jak w przypadku drugiej osoby, tworzymy przez dodanie słów "do not" "'don\'t"):

(7) Don\'t let them stay too long at the party.
Niech oni nie zostaną na przyjęciu zbyt długo.

Słówko "let" jest również odpowiednikiem polskiego 'pozwalać'. Dlatego konstrukcja zastosowana w powyższych zdania może mieć w niektórych kontekstach nieco odmienne znaczenie:

(8) Don\'t let Alice watch such terrible films. She\'s going to have nightmares.
Nie pozwól Alice oglądać takich przerażających filmów. Będą jej się śniły koszmary.

W przypadku pierwszej osoby liczby mnogiej omawiana struktura z "let" służy do wyrażania propozycji:

(9) Let us go out! It\'s Friday night after all!
Wyjdźmy z domu! To w końcu piątkowy wieczór!

Ściągnięta forma słów "let us" to "let\'s\":

(10) Don\'t let\'s go to the cinema. I\'d rather stay at home and study.
Nie idźmy do kina. Wolę zostać w domu i pouczyć się.

Warto zwrócić uwagę, że zdania z konstrukcją "let us" są negowane w dwojaki sposób: za pomocą słów "do not\"/\"don\'t" (tak jak w przykładzie (10)) lub przez wstawienie wyrazu "not" po omawianej konstrukcji.

(11) Let us/let\'s not go to the cinema. I\'d rather stay at home and study.
Nie idźmy do kina. Wolę zostać w domu i pouczyć się.

Zdania takie jak w przykładzie (10) są odbierane jako dosyć nieformalne.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Letnia wyprzedaż - księgarnia językowa Edgard

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Loading ...